FBI警告德州医学中心百位学术界领袖,提防来自国外的安全威胁 休斯顿的德州医学中心举行了一场史无前例的会议。FBI的官员告诫德州的学术和医疗机构要提防来自国外对手的安全威胁。休斯顿被选为FBI准备在全美展开的新计划的第一步,因为这里是“世界级著名学术和研究机构的中心”,希望休斯顿能带头行动。[more]
1 / 5
 
cheap nfl jerseys nfl jerseys nfl Oil Paintings cheap air jordan shoes,Nike Air Max Shoes,Nike Shox Shoes UGG Boots